BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXIX/313/2006 z dnia 20 czerwca 2006 w sprawie:podziału Gminy Węgierska Górka na stałe obwody głosowania.

UCHWAŁA Nr XXIX/313/2006
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 20 czerwca 2006r.

 

w sprawie: podziału Gminy Węgierska Górka na stałe obwody głosowania

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.30 ust.2, 2a i 3, a także art.31 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 z późn.zm.)

 

na wniosek Wójta Gminy, 

Rada Gminy w Węgierskiej Górce

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Tworzy się stałe obwody głosowania ustalając ich granice i numery w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/216/2002 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie: podziału Gminy Węgierska Górka na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy Węgierska Górka, utworzenia obwodów głosowania, numerach i granicach obwodów oraz wyznaczenia siedziby gminnej i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Węgierska Górka, Rady Powiatu Żywieckiego i Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

1.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i rozplakatowaniu na terenie Gminy Węgierska Górka.

2.      Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

 

Załącznik do
Uchwały Nr XXIX/313/2006
Rady Gminy  w Węgierskiej Górce
z dnia 20 czerwca 2006r.

 

 

Numer

obwodu

głosowania

 

Granica obwodu

1

 

Obejmuje w sołectwie Cisiec: ul.Brzoskwiniowa, ul.Cicha, ul.Doliny, ul.Gajówka, ul.Jodłowa, ul.Jutrzenki, ul.Kępki, ul.Kolorowa, ul.Końcowa, ul.Kręta, ul.Krótka, ul.Kwiatowa, ul.Letnia, ul.Łagodna, ul.Łączna, ul.Łąkowa, ul.Łęgowa, ul.Łukowa, ul.mjr Kazimierza Czarkowskiego, ul.Modrzewiowa, ul.Mokra, ul.Nad Potokiem, ul.Ogrodowa, ul.Owocowa, ul.Polna, ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego od n-ru 1 do n-ru 149, ul.Równa, ul.Rzeczna, ul.Sarnia, ul.Spacerowa, ul.Sportowa, ul.Stroma, ul.Topolowa, ul.Trakt Cesarski od n-ru 1 do n-ru 79, ul.Turystyczna, ul.Wąska, ul.Wczasowa, ul.Wierzbowa, ul.Wiosenna, ul.Wodna, ul.Wrzosowa, ul.Za Groniem.

 

2

 

Obejmuje w sołectwie Cisiec: ul.Agrestowa, ul.Akacjowa, ul.Borowa, ul.Brzegowa, ul.Brzozowa, ul.Cisowa, ul.Głogowa, ul.Górska, ul.Grobla, ul.Grzegorzków, ul.Jaśminowa, ul.Kasztanowa, ul.Kolejowa, ul.Konwaliowa, ul.Leśna, ul.Liliowa, ul.Lipowa, ul.Morelowa, ul.Morwowa, ul.Osiedlowa, ul.Pod Górę, ul.Półkole, ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego od n-ru 150 do końca, ul.Rolnicza, ul.Różana, ul.Słoneczna, ul.Sołecka, ul.Spokojna, ul.Stawowa, ul.Strażacka, ul.Szkolna, ul.Świerkowa, ul.Trakt Cesarski od n-ru 80 do końca, ul.Tynionka, ul.Wesoła, ul.Widokowa, ul.Wiklinowa, ul.Wiśniowa, ul.Wspólna, ul.Wypoczynkowa, ul.Zacisze.

 

3

 

Obejmuje w sołectwie Żabnica obszar:  od granicy z Węgierską Górką - do mostu na rzece Żabniczka przy Szkole Podstawowej.

 

4

 

Obejmuje w sołectwie Żabnica obszar:  od mostu na rzece Żabniczka przy Szkole Podstawowej - do końca.

 

5

 

Obejmuje w sołectwie Węgierska Górka: ul.3 Maja, ul.Kamienna, ul.Kolejowa, ul.Obrońców Węgierskiej Górki, ul.Ogrodowa, Osiedle XX-lecia II RP, ul.Plażowa, ul.Raczyńskiego, ul. Wyspiańskiego, ul.Za Torem, ul.Zielona – od granicy z Sołectwem Cisiec do mostu na rzece Soła.

 

6

 

Obejmuje w sołectwie Węgierska Górka: ul.Fabryczna, ul.Graniczna, ul.Grobla, ul.Kolonia, ul.Kopernika, ul.Kościuszki, ul.Legionów Polskich, ul.Masztowa, ul.Nad Sołą, ul.Nad Stawem, Osiedle Leśniczówka, Osiedle Wyzwolenia, ul.Parkowa, ul.Partyzantów, ul.Polna, ul.Przemysłowa, ul.Słoneczna, ul.Stawowa, ul.Wiśniowa, ul.Wyzwolenia, ul.Wzgórze, ul.Zacisze, ul.Zielona – od granicy z Gminą Radziechowy Wieprz do mostu na rzece Soła, ul.Zielona Górna.

 

7

 

Obejmuje w sołectwie Cięcina: ul.3 Maja, ul.Barwna, ul.Bratków, ul.Bukowa, ul.Bystry Potok, ul.Dębowa, ul.Dworkowa, ul.Dziedziców, ul.Graniczna – od n-ru 1 do n-ru 71 (do torów kolejowych), ul.Grobla, ul.Jana Pawła II, ul.Jesionowa, ul.Jodłowa, ul.Juraszków, ul.Klonowa, ul.Kolejowa, ul.Mickiewicza, ul.Nadbrzeżna, ul.Niepodległości Polski, ul.Ogrodowa, ul.Pogodna, ul.Pogórze, ul.Rzeczna, ul.Słoneczna, ul.Solany, ul.Sosnowa, ul.Spokojna, ul.Szkolna, ul.Świętego Floriana, ul.Świętej Katarzyny – od n-ru 1 do przystanku PKP, ul.Targowa, ul.Topolowa, ul.Wąska, ul.Wesoła, ul.Widokowa, ul.Wiśniowa, ul.Wspólna, ul.Za Torem, ul.Zacisze, ul.Zarębek.

 

8

 

Obejmuje w sołectwie Cięcina: ul.Biegunów, ul.Boczna, ul.Brańków, ul.Bystrzańska, ul.Cicha, ul.Fabisiów, ul.Ficońka, ul.Górska, ul.Graniczna – od n-ru 73 (za torami kolejowymi) do końca, ul.Kasztanowa, ul.Kowali, ul.Krótka, ul.Kwiatowa, ul.Laskowa, ul.Leśna, ul.Lipowa, ul.Lipowskich, ul.Młodych, ul.Nad Leśniczówką, ul.Prosta, ul.Różana, ul.Sadowa, ul.Spacerowa, ul.Świerkowa, ul.Świętej Katarzyny – od przystanku PKP w górę do końca, ul.Tęczowa, ul.Turystyczna, ul.Urocza, ul.Wzgórze, ul.Zdrojowa.

 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-07-13 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-07-13 10:53:07
(Wiesław Bednarz)
2006-07-13 10:53:07
(Wiesław Bednarz)