BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXIX/318/2006 z dnia 20 czerwca 2006 w sprawie:partycypacji w kosztach remontu drogi powiatowej S- 1434 Węgierska Górka – Żabnica, gmina Węgierska Górka, powiat żywiecki.

Uchwała Nr  XXIX/318/2006
Rady Gminy Węgierska Górka
 z dnia 20 czerwca 2006

 

W sprawie: partycypacji w kosztach remontu drogi powiatowej S- 1434 Węgierska Górka – Żabnica, gmina Węgierska Górka, powiat żywiecki.

 

 

        Na podstawie art. 175 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) w związku z art.10 ust.2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.).

 

Rada Gminy Węgierska Górka

uchwala, co następuje:

  

§ 1.

 

1.  Udziela się pomocy finansowej z budżetu Gminy w formie dotacji celowej w wysokości 60.000 złotych na remont drogi powiatowej Nr S – 1434 Węgierska Górka – Żabnica na terenie Gminy Węgierska Górka  powiat żywiecki, przy czym środki w wysokości 60.000 złotych przeznaczy powiat we własnym budżecie na realizację wyżej wymienionego zadania.

 

§ 2. 

1.   Szczegółowe zasady, warunki i tryb przekazania dotacji celowej oraz współdziałania określi porozumienie zawarte z zarządcą drogi pozostającej przedmiotem niniejszej uchwały – Zarządem Powiatu Żywieckiego.

2.   Upoważnia się Wójta Gminy Węgierska Górka do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust.1

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-07-13 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-07-13 11:44:23
(Wiesław Bednarz)
2006-07-13 11:44:23
(Wiesław Bednarz)