BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka NR XXXI/335/2006 z dnia 19 października 2006 w sprawie:przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego określającego zasady płatności przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie".

UCHWAŁA XXXI/335/2006
RADY GMINY Węgierska Górka
z dnia 19.10.2006r.

  

w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego określającego zasady płatności przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie".

 

Na podstawie art. 15 ust. l oraz art. 18 ust. l pkt. 12 i 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. Jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. póz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1 

Uchwala   się   wieloletni   plan   inwestycyjny   dla   przedsięwzięcia   inwestycyjnego   pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie" stanowiący załącznik nr l do niniejszej Uchwały.

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-11-24 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-11-24 14:31:25
(Wiesław Bednarz)
2006-11-24 14:31:25
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-11-24 14:31:25 Wiesław Bednarz dodanie nowego