BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XVIII/177/2008 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie: Ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

UCHWAŁA NR XVIII/ 177 /2008
RADY GMINY Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

W sprawie : Ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 249 poz. 2104 z późn. zmianami) R a d a G m i n y uchwala co następuje ;
 

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków z planem finansowym wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
2. Wykaz wydatków , ich plan finansowy oraz terminy realizacji określa załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Środki finansowe ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy.
 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Załacznik do uchwały XVII 177 2008 2009-02-06 12:15:47 26 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-02-06 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2009-02-06 12:15:00
(Wiesław Bednarz)
2009-02-06 12:15:00
(Wiesław Bednarz)