BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Urząd realizuje wymagania art. 22 ust. 1 pkt 4 UoKSC poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej następujących informacji skierowanych do osób, na rzecz których realizuje zadanie publiczne z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych:

Urząd Gminy Węgierska Górka, zobowiązany został ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa do zapewnienia zainteresowanym stronom, wobec których świadczy zadanie publiczne zależne  od  systemu  informacyjnego, dostępu do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowania skutecznych praktyk zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami w zakresie związanym ze świadczonymi usługami cyfrowymi.

W związku z powyższym przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące najczęściej występujących cyberzagrożeń oraz sposoby ochrony przed nimi. 

Phishing  – przestępcy tworzą fałszywe strony internetowe, żeby wyłudzić dane (loginy i hasła) użytkowników Internetu; w tym celu najczęściej wysyłają wiadomości e-mail zawierające odnośniki do tych stron.

Jak się chronić? Dokładnie weryfikuj adresy stron WWW zanim się na nich zalogujesz. Nie wpisuj swojego loginu i hasła na podejrzanych stronach internetowych.

Malware/ ransomware – hakerzy często stosują ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, ransomware itp.); mogą wysyłać złośliwe oprogramowanie za pośrednictwem wiadomości
e-mail, dołączonego do e-maila załącznika. 

Jak się chronić? Nie otwieraj podejrzanych wiadomości oraz załączników, ponieważ w przypadku instalacji złośliwego oprogramowania na Twoim urządzeniu, hakerzy mogą przejąć dostęp np. do konta w Twoim banku.

Vishing – przestępcy mogą do Ciebie zadzwonić i podawać się za pracownika Urzędu lub innej instytucji (np. SANEPID-u, Policji), albo po prostu Twojego przełożonego i prosić Cię o przekazanie Twojego loginu, hasła, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego; podanie tych danych może skutkować kradzieżą Twojej tożsamości, umożliwieniem przestępcy zalogowania się do systemu informatycznego Urzędu. 

Jak się chronić? Nigdy nie podawaj swoich danych dopóki nie upewnisz się z kim rozmawiasz. Haseł do systemów informatycznych nie zdradzaj nigdy i nikomu.

Podstawowym elementem bezpieczeństwa w sieci Internet jest zastosowanie zasady ograniczonego zaufania i podwyższonej ostrożności. Dlatego też zachęcamy do:

 • używania oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej (firewall);
 • korzystania wyłącznie z legalnego i aktualnego oprogramowania;
 • unikania korzystania z sieci publicznych, w przypadku logowania się do systemów informatycznych zawierających cenne dane lub dane podlegające ochronie; 
 • regularnej aktualizacji oprogramowania oraz bazy danych wirusów;
 • nie otwierania podejrzanych e-maili oraz ich załączników;
 • nie korzystania ze stron WWW, które nie mają ważnego certyfikatu (np. brak protokołu https);
 • nie pozostawiania swoich danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach internetowych;
 • czytanie zawsze dokładnie Regulaminów i Polityk serwisów WWW oraz weryfikowanie zakresu wyrażanych zgód;
 • nie wysyłania e-mailem poufnych danych bez ich szyfrowania;

Pamiętaj, że Urząd, bank, czy urząd nie wysyła e-maili do swoich pacjentów/klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu do jakichkolwiek systemów w celu ich weryfikacji!

Dodatkowe środki bezpieczeństwa w przypadku korzystania z systemów informatycznych oraz urządzeń mobilnych:

 • Blokuj ekran swojego urządzenia (np. hasło, PIN).
 • Włącz ustawienia blokady ekranu Twojego urządzenia.
 • Wpisując swoje hasło, pin, login zweryfikuj, czy nikt Cię nie nagrywa lub nie widzi tego, co wpisujesz.
 • Nie udostępniaj nikomu swojego loginu i hasła do systemu informatycznego.
 • Unikaj stosowania haseł, które można łatwo odgadnąć (np. poprzez powiązanie z Twoją osobą).
 • Hasło powinno mieć co najmniej 12 znaków w tym litery małe i duże, cyfry oraz znaki specjalne.
 • Nie zapisuj haseł na kartkach, w notatniku.
 • Stosuj różne hasła w różnych systemach informatycznych.
 • Unikaj logowania do systemów z cudzych urządzeń.
 • Nie zapisuj haseł w pamięci przeglądarki.
 • Przed sprzedażą / oddaniem urządzenia innej osobie, usuń z niego wszystkie dane.
 • Jeżeli masz taką możliwość korzystaj z nakładek prywatyzujących na monitor (również w urządzeniu mobilnym) w miejscach publicznych.
 • Pamiętaj o zainstalowaniu i aktualizacji systemów antywirusowych oraz ochrony sieciowej także w urządzeniach mobilnych.
 • Instaluj aktualizacje aplikacji i systemu operacyjnego w swoim urządzeniu mobilnym.
 • Pobieraj i instaluj aplikacje wyłącznie z oficjalnych sklepów z aplikacjami.
 • Nie uruchamiaj linków z wiadomości SMS lub e-mail, jeśli nie masz pewności, że pochodzą z bezpiecznego i zaufanego źródła.
 • Jeżeli nie korzystasz w danej chwili z Wi-Fi lub Bluetooth, wyłącz je.