BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

ZGROMADZENIA

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

- pisemnie na adres: Urząd Gminy w Węgierskiej Górce, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka;

- za pomocą faksu na numer: 338 609 798;

- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Węgierskiej Górce, pok. 204;

- pocztą elektroniczną na adres: ugwg@wegierska-gorka.pl

 

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni
i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.