BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Zawiadomienia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku hali produkcyjnej. Dotyczy sprawy ROS.6220.1.2024.BK

Data wytworzenia (Wytwarzający): 2024-03-07 (Bogusław Kubaszek - Kierownik Referatu Inwestycji Komunalnych i Ochrony Środowiska)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2024-03-07 10:10:04 (Wiesław Bednarz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającegona udrożnieniu koryta rzeki Soły oraz ujściowego odcinka potoku Żabniczanka

Data wytworzenia (Wytwarzający): 2023-08-16 (Bogusław Kubaszek - Kierownik Referatu Inwestycji Komunalnych i Ochrony Środowiska)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2023-08-16 13:43:55 (Wiesław Bednarz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne metodą odzysk

Data wytworzenia (Wytwarzający): 2023-05-25 (Bogusław Kubaszek - Kierownik Referatu Inwestycji Komunalnych i Ochrony Środowiska)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2023-05-25 12:34:23 (Wiesław Bednarz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica

Data wytworzenia (Wytwarzający): 2023-03-08 (Bogusław Kubaszek - Kierownik Referatu Inwestycji Komunalnych i Ochrony Środowiska)
Data udostępnienia (Udostępniający): 2023-03-08 14:35:24 (Wiesław Bednarz)