BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w