BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

RAPORT O STANIE GMINY

Na podstawie art. 28aa ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Węgierska Górka przedstawia Raport o stanie Gminy Węgierska Górka za miniony rok.