BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Informacje o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej

                                                                

 

Drogi Mieszkańcu!

Informujemy, że Gmina Węgierska Górka przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego czyli:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • redukcji zużycia energii finalnej,
  • poprawy jakości powietrza
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Na opracowanie PGN Gmina Węgierska Górkaotrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy które opracowały PGN, mogą brać udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:

  • termomodernizacje budynków
  • wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii
  • działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję)

 

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

 

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Węgierska Górka
w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie do Urzędu Gminy, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców.

Wójt Gminy Węgierska Górka

Link do wypełnienia elektronicznej ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/1i7t77pVq5vUiPLeiHeOX7vaj9nawfaxXJKlEgWSHgXU/viewform


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Ankieta dla mieszkańców.pdf 2015-04-30 08:37:00 478 kB
Ankieta dla instytucji i przedsiębiorców.pdf 2015-04-30 08:37:00 224 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2015-04-30 Wiesław Bednarz 2015-04-30 08:32:02
(Wiesław Bednarz)
2015-04-30 08:35:14
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2015-04-30 08:37:34 Wiesław Bednarz dodanie nowego zalacznika
2015-04-30 08:37:30 Wiesław Bednarz dodanie nowego zalacznika
2015-04-30 08:35:14 Wiesław Bednarz zmiana danych wpisu
2015-04-30 08:32:02 Wiesław Bednarz dodanie nowego wpisu