BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Węgierska Górka

Uchwała Nr VII/78/2019
Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia statutów sołectw  Gminy Węgierska Górka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Węgierska Górka

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1. 

  1. Uchwala się statuty sołectw Gminy Węgierska Górka w brzmieniu:

1) Sołectwo Cięcina – jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;

2) Sołectwo Cisiec - jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały;

3) Sołectwo Węgierska Górka - jak w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały;

4) Sołectwo Żabnica - jak w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr X/84/2003 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie  uchwalenia Statutów sołectw w Gminie Węgierska Górka.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rada Gminy

Iwona Kopeć

CAŁA TREŚĆ UCHWAŁY TUTAJ


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Statut sołectwa Żabnica 2023-03-16 08:40:00 321 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-03-16 Przewodniczący Rady Gminy Iwona Kopeć 2023-03-16 08:40:36
(Wiesław Bednarz)
2023-03-16 08:41:14
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2023-03-16 08:41:14 Wiesław Bednarz zmiana danych wpisu
2023-03-16 08:40:54 Wiesław Bednarz zmiana podpisu załącznika
2023-03-16 08:40:48 Wiesław Bednarz dodanie nowego zalacznika
2023-03-16 08:40:36 Wiesław Bednarz dodanie nowego wpisu