BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXVII/293/2006 z dnia 28 lutego w sprawie:zmiany uchwały nr XXVI/273/2005 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 grudnia 2005r., Uchwała Budżetowa na 2006 rok

UCHWAŁA NR XXVII/293/2006
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 28 luty 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/273/2005 Rady Gminy Węgierska Górka  z dnia 28 grudnia 2005r., Uchwała Budżetowa na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,  pkt. 9d. pkt. 10  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn.  Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 109, art. 112, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt.  1 i 2, art. 134 ust. 3, ustawy z dnia 26 listopada 1998r., o finansach publicznych  ( t.  jedn. Dz. U. Nr 15 z 2003r., poz. 148 z późn. zm. ) Rada Gminy Węgierska Górka

uchwala co następuje  : 

§ 1.

Paragraf 10 ust. 2 Uchwały XXVI/273/2005 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 grudnia 2005r., Uchwała Budżetowa na 2006 rok otrzymuje następujące brzmienie: 

2. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od 1stycznia 2006r.”

 

§ 2.

W pozostałym zakresie  Uchwała   Nr XXVI/273/2005 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 grudnia 2005r., Uchwała Budżetowa na 2006 rok pozostaje bez zmian.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-03-29 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-03-29 10:07:40
(Wiesław Bednarz)
2006-03-29 10:07:40
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-03-29 10:07:41 Wiesław Bednarz dodanie nowego