BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka NR XXXI/333/2006 z dnia 19 października 2006 w sprawie: zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie udziału w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” –

UCHWAŁA NR XXXI/333/2006
RADY GMINY Węgierska Górka
z dnia 19.10.2006r.

 

w sprawie: zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie udziału w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” – Kontrakt I pn. „Pomoc techniczna dla Projektu „Oczyszczania Ścieków na Żywiecczyźnie”.

  

            Na podstawie art. 15 ust 1 oraz art. 18 ust 1 pkt. 12 i 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz mając na względzie Uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w sprawie zatwierdzenia projektu rozwiązania instytucjonalnego dla programu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, zmienioną uchwałą Nr 7/2006 z dnia 19 maja 2006 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii Żywcu oraz uchwałę
NR XXIX/314/2006 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, a także porozumienie w sprawie udziału w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” – Kontrakt I pn. „Pomoc techniczna dla Projektu „Oczyszczania Ścieków na Żywiecczyźnie” zawarte w dniu 12 listopada 2004r., uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu Porozumienia w sprawie udziału w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” – Kontrakt I pn. „Pomoc techniczna dla Projektu „Oczyszczania Ścieków na Żywiecczyźnie” w brzmieniu określonym w załączniku  Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Załącznik do Uchwały nr XXXI/333/2006 2006-11-24 15:12:24 25 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-11-24 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-11-24 14:19:02
(Wiesław Bednarz)
2006-11-24 14:19:02
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-11-24 15:12:24 Wiesław Bednarz dodanie nowego załącznika
2006-11-24 14:19:02 Wiesław Bednarz dodanie nowego