BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka NR XXXI/334/2006 z dnia 19 października 2006 w sprawie: zawarcia Porozumienia określającego zasady płatności Gminy Węgierska Górka na realizację Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”.

UCHWAŁA NR XXXI/334/2006
RADY GMINY Węgierska Górka
z dnia 19.10.2006r. 

  

w sprawie: zawarcia Porozumienia określającego zasady płatności Gminy Węgierska Górka na realizację Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”

 

 

            Na podstawie art. 15 ust 1 oraz art. 18 ust 1 pkt. 12 i 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz mając na względzie Uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w sprawie zatwierdzenia projektu rozwiązania instytucjonalnego dla programu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, zmienioną uchwałą Nr 7/2006 z dnia 19 maja 2006 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii Żywcu oraz uchwałę NR XXIX/314/2006 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, a także Porozumienie zawarte w dniu 30 czerwiec 2006 w Żywcu w sprawie udziału w realizacji Projektu pod nazwą „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”, uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu Porozumienia określającego zasady płatności Gminy Węgierska Górka na realizację Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Załącznik do Uchwały nr XXXI/334/2006 2006-11-24 15:13:35 36 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-11-24 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-11-24 14:24:26
(Wiesław Bednarz)
2006-11-24 14:24:26
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-11-24 15:13:35 Wiesław Bednarz dodanie nowego załącznika
2006-11-24 14:24:26 Wiesław Bednarz dodanie nowego