BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka NR XXXI/340/2006 z dnia 19 października 2006 w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2007.

 Uchwała Nr XXXI 340/2006
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 19 października 2006r

 

w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2007.

 

 

     Działając na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatku i opłatach lokalnych[1] (t. jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007r. oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w związku z art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.)

 

 

Rada Gminy Węgierska Górka
uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2007:

Pełna treść uchwały w załączeniu

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Uchwała NR XXXI/340/2006 2006-11-24 14:51:26 70 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-11-24 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-11-24 14:49:56
(Wiesław Bednarz)
2006-11-24 14:49:56
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-11-24 14:51:26 Wiesław Bednarz dodanie nowego załącznika
2006-11-24 14:49:56 Wiesław Bednarz dodanie nowego