BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXVII/295/2006 z dnia 28 lutego w sprawie:samorządowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych Gminy Węgierska Górka na lata 2006 – 2007.

UCHWAŁA NR XXVII/295/2006
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 28 luty 2006

w sprawie: samorządowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych Gminy Węgierska Górka na lata 2006 – 2007.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (T. jedn. Dz.U.Nr 142, poz. 1519 z 2001r. z późn. zm.) w związku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123, poz. 776 z 1997r. z późn. zm.)

 

Rada Gminy Węgierska Górka

 

uchwala co następuje:

 

§ 1. 

Przyjmuje się  samorządowy program na rzecz osób niepełnosprawnych Gminy Węgierska Górka na lata 2006 – 2007 określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/295/2006 2006-03-29 10:19:15 80 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-03-29 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-03-29 10:18:24
(Wiesław Bednarz)
2006-03-29 10:18:24
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-03-29 10:19:15 Wiesław Bednarz dodanie nowego załącznika
2006-03-29 10:18:24 Wiesław Bednarz dodanie nowego