BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXVII/296/2006 z dnia 28 lutego w sprawie:rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy

UCHWAŁA Nr XXVII/296/200
z dnia 28 lutego 2006r.
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

 

w sprawie : rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 

 

Na podstawie art.229 pkt. 3 KPA t.jedn.dz.U.Nr 98 z 2000r. póz 1071 z późn. zmianami w związku z art 18 ust.2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym -t. jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. póz 1591 z poźn. zmianami, po zapoznaniu się z treścią skargi z dnia 2 lutego 2006r.

Rada Gminy Węgierska Górka

postanawia, co następuje:

 

§ 1.

 

Uznać skargę mieszkańców ul. Stawowej za bezzasadną ponieważ ciek wodny „Stara Cięcinka"jest zgodnie z ewidencją gruntów własnością Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, na którym spoczywa obowiązek utrzymania wymienionego cieku wodnego. Pomoc w modernizacji rowów gminnych deklarowali: Sołtys , Przewodniczący Rady Sołeckiej i niektórzy Radni Węgierskiej Górki.

 

§  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-03-29 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-03-29 11:28:24
(Wiesław Bednarz)
2006-03-29 11:28:24
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-03-29 11:28:24 Wiesław Bednarz dodanie nowego