BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXVII/298/2006 z dnia 28 lutego w sprawie:uzupełnienia brakującej uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi z dnia 2 stycznia 2003r. Pana Jerzego Jurasza na samowolne i skandaliczne poczynania radnego Wieckowskiego

UCHWAŁA Nr XXVII/298/2006
z dnia 28 lutego 2006r.
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

 

w sprawie : uzupełnienia brakującej uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi z dnia 2 stycznia 2003r. Pana Jerzego Jurasza na samowolne i skandaliczne poczynania radnego Wieckowskiego

 

Na podstawie art.229 pkt. 3 KPA t.jedn.dz.U.Nr 98 z 2000r. póz 1071 z późn. zmianami w związku z art. 18 ust.2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym -t. jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001r. póz 1591 z poźn. zmianami, po zapoznaniu się z treścią skargi

Rada Gminy Węgierska Górka

 

postanawia , co następuje:

 

§ 1.

Uznać skargę Pana Jerzego Jurasza za bezzasadną ponieważ Wójt Gminy wyjaśnił konieczność pielęgnacji drzew na oś.XX-lecia II RP w Węgierskiej Górce co potwierdziło głosowanie zapisane w protokole z sesji rady Gminy z dnia 1 1 lutego 2003r. 714 głosów „za" i l „wstrzymujący się"/.

 

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-03-29 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-03-29 11:36:12
(Wiesław Bednarz)
2006-03-29 11:36:12
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-03-29 11:36:12 Wiesław Bednarz dodanie nowego