BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXVII/299/2006 z dnia 28 lutego w sprawie: uzupełnienia brakującej uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi z dnia 13 marca 2003r. Pana Jerzego Jurasza na Pana Jana Więckowskiego o pomówienie.

UCHWAŁA Nr XXVII/299/2006
z dnia 28 lutego 2006r.
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

 

w sprawie : uzupełnienia brakującej uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi z dnia 13 marca 2003r. Pana Jerzego Jurasza na Pana Jana Więckowskiego o pomówienie.

Na podstawie art.229 pkt. 3 KPA t.jedn.dz.U.Nr 98 z 2000r. póz 1071 z późn. zmianami w związku z art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym -t. jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001r. póz 1591 z poźn. zmianami, po zapoznaniu się z treścią skargi

Rada Gminy Węgierska Górka

postanawia , co następuje:

 

§ 1.

Uznać skargę Pana Jerzego Jurasza za zasadną ponieważ Rada Gminy i Wójt Gminy nie dopatrzyła się nadużyć Pana Jurasza związanych z poborem żwiru z rzeki Żabniczanki, Soły koło jazu i składowania wybranego materiału. Wójt oświadczył ,że Pan Jerzy Jurasz płaci podatek zgodnie z wykazem nieruchomości.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-03-29 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-03-29 11:42:48
(Wiesław Bednarz)
2006-03-29 11:42:48
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-03-29 11:42:48 Wiesław Bednarz dodanie nowego