BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXVII/300/2006 z dnia 28 lutego w sprawie:uzupełnienia brakującej uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi z dnia 13 marca 2003r. Pana Jana Więckowskiego na Jerzego Jurasza w sprawie wyegzekwowania należnych gminie

UCHWAŁA  Nr  XXVII/300/2006
z dnia 28 lutego 2006r.
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

                         

 

w sprawie : uzupełnienia brakującej uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi z dnia 13 marca 2003r. Pana Jana Więckowskiego na Jerzego Jurasza w sprawie wyegzekwowania należnych gminie podatków i legalności prowadzenia działalności gospodarczej.

          

Na podstawie art.229 pkt. 3 KPA t.jedn.dz.U.Nr 98 z 2000r. poz 1071 z późn. zmianami w związku z art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym –t. jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz 1591 z poźn. zmianami , po zapoznaniu się z treścią skarg 
Rada Gminy Węgierska Górka

      

                                                            postanawia , co następuje:

 

§.1.

 

Uznać skargę Pana Jana Więckowskiego za bezzasadną ponieważ Wójt Gminy Piotr Tyrlik wnikliwie przedstawił sprawę dotyczącą działalności gospodarczej Pana Jerzego Jurasza

i z tym związanych opłat podatkowych. Radni przyjęli uwagi Wójta uznając je za wystarczające. Zastępca Dyrektora RZGW w Krakowie Pan Janusz Szafrański i Pan Tadeusz Kwieciński z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach będąc w dniu 26.03.2003r. na wizji w terenie nie zauważyli nieprawidłowości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Pana Jerzego Jurasza.

§.2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-03-29 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-03-29 11:47:35
(Wiesław Bednarz)
2006-03-29 11:47:35
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-03-29 11:47:35 Wiesław Bednarz dodanie nowego