BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka NR XXXI/338/2006 z dnia 19 października 2006 w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu poprzez likwidację Poradni Opieki Paliatywnej i Walki z Bólem w Żywc

UCHWAŁA Nr XXXI/338/2006
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 19 października 2006r.

 

w sprawie: wyrażenia opinii  w przedmiocie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu poprzez likwidację Poradni Opieki Paliatywnej i Walki z Bólem w Żywcu, ul. Żeromskiego 7

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późn.zm.) oraz art.43 ust.2 w zw. z art.43 ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej  (Dz.U. Nr 91 z 1991r. poz. 408  z późn.zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka
uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

            Rada Gminy Węgierska Górka wyraża negatywną opinię w przedmiocie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu poprzez likwidację Poradni Opieki Paliatywnej i Walki z Bólem w Żywcu, ul. Żeromskiego 7, na zasadach określonych w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Żywcu, stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-11-24 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-11-24 14:42:16
(Wiesław Bednarz)
2006-11-24 14:42:16
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-11-24 14:42:16 Wiesław Bednarz dodanie nowego