BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XVIII/171/2008 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Węgierska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009r.

UCHWAŁA NR XVIII/171/2008
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 30 grudnia 2008r

w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Węgierska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009r.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, pkt 19 oraz art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(t. jedn. Dz.U.Nr 142 z 2001r, poz. 1519. z późn. zm.).

Rada Gminy Węgierska Górka
uchwala co następuje:


§ 1.


Przyjmuje się roczny program współpracy Gminy Węgierska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.

Środki na realizacja zadań określonych w programie, zostały przewidziane w budżecie Gminy Węgierska Górka na rok 2009, załącznik do uchwały budżetowej na rok 2009 nr 10.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Załacznik do uchwały nr XVIII 171 2008 2009-02-06 11:48:38 65 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-02-06 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2009-02-06 11:47:54
(Wiesław Bednarz)
2009-02-06 11:47:54
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2009-02-06 11:48:38 Wiesław Bednarz dodanie nowego załącznika
2009-02-06 11:47:54 Wiesław Bednarz dodanie nowego