BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XVIII/172/2008 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie: zatwierdzenia planów przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.

Uchwała Nr XVIII /172/2008r.
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia planów przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jeden. Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 420, 421 ust. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( t.jedn. Dz.U. Nr 25 z 2008 r. poz. 150 )


Rada Gminy Węgierska Górka
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 - jak w załączniku nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie gminy w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-02-06 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2009-02-06 11:50:45
(Wiesław Bednarz)
2009-02-06 11:50:45
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2009-02-06 11:50:45 Wiesław Bednarz dodanie nowego